Säg det – Sen gör det

English below

Säg det – Sen gör det är ett treårigt folkbildande kulturprojekt. Vi vill utmana och utforska normer kring vårt känsloliv och psykisk ohälsa med kreativitet i fokus. Projektets primära målgrupp är unga mellan 12-25 år.

Vi vänder oss också till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa oavsett ålder, personer med funktionsvariationer, samt anhöriga till personer med psykisk ohälsa men också lärare, pedagoger, vårdpersonal m.fl som jobbar med eller möter målgrupperna.

Genom projektets aktiviteter i form av intervjuer, fokusgrupper, diskussioner, workshops, konserter, seminarium och läger vill projektet uppmuntra till känslouttryck genom kreativitet och kultur. Projektet vill påverka känsloutrymmet runt omkring oss. I skolan, på arbetsplatsen, i föreningen, i umgängeskretsen.

Hur ska det gå till då?

Målgrupperna är med under hela projektets gång och det är dem som har mest inflytande i hur projektet utvecklas.

Vi i projektgruppen vet att det inte alltid är så lätt att prata om det som känns och då kan det vara viktigt att skapa utrymme till att kunna uttrycka sig på andra sätt. Kanske är det en kombination av olika saker som gör att en kan ventilera olika sorters känslor? Att både prata och att göra det som känns. Det är livsviktigt.

För vad händer när en känsla inte går över? Vilken färg har ångest? Hur låter depression?


In English

We know that it can be difficult to talk about our feelings, that’s why it is so important to find other means of expression. Maybe we need to both talk and actually create something in order to truly express what we feel inside? A combination of different creative forms that allow us to express the whole spectrum of our feelings.

Säg det – Sen gör det (Say it – Then do it) is a creative cultural project. We want to explore and challenge the norms of our emotional behavior and mental illness with creative tools. We collect and share experiences through interviews, discussions, workshops, concerts, camps etc. We aim to widen the emotional space among us, at school, at work, among friends and in all parts of life.

Emotions affect us all. In this project we are mainly targeting you who have experienced mental illness but also relatives, teachers, psychologists, nurses, friends, managers etc. We want to talk to you! Your experience matters!