Kontakt

Vi vill gärna höra från dig, skriv till oss! 

Karin Oscarsson, projektledare
E-post: karin.oscarsson@abf.se | Telefon: 0707 – 16 58 65

Hannah Harvigsson, konstnärlig projektledare
E-post: hannah.harvigsson@abf.se | Telefon: 0769 – 45 93 67

Post- och besöksadress: Ehrensvärdsgatan 4, 212 13 MALMÖ
Fakturaadress: ABF Malmö, FE854-090 Scancloud, 831 90 Östersund

Vi är tillgängliga på telefon och e-post dagtid under helgfria vardagar.